”Looking back” på Galerie Forsblom i Helsingfors

Posted by on Maj 2, 2017 in Utställning, Utställningar

Galerie Forsblom 5.5. – 28.5.2017

Vernissage i närvaro av konstnären 4.5. kl. 17.00 – 19.00

Den svenska konstnären Ernst Billgren (f. 1957) rikliga bildspråk väcker parallella världar till liv. Djur och människor klädda i renässansinfluerade kostymer figurerar i hans gåtfulla oljemålningar. Billgren är en historieberättare, som leker med konsten som begrepp, hans naturmotiv knyter an till nationalromantikens landskapsmåleri men blandas smidigt med surrealism, expressionism och kitsch. Förutom dessa konsthistoriska referenser inspireras han också av de gamla mästarnas djur-målningar och de senaste århundradenas interiörer. Trots de historiska referenserna är verken omöjliga att koppla till en specifik tid eller plats.

Utgångspunkten för Billgrens arbete har redan länge varit ett undersökande av jaget och ett intensivt sökande efter det. Han försökte lösgöra sig från jaget genom att skapa ett nytt konstnärsjag år 2014. Förutom ett nytt namn innebar detta nya arbetsformer och till och med nya matvanor. Trots de nya vardagsrutinerna upplevde Billgren att dessa val inte påverkade jaget. För sin utställning på Galerie Forsblom har Billgren anammat ett mera intuitivt arbetssätt. Han har skapat målningarna i sin ateljé utan hjälp av skisser, fotografier eller internet. Konstnären överförde bilderna som han hade i sitt huvud direkt till duken. Sökandet efter jaget klev fram från det undermedvetna; till sin förvåning upptäckte han att jaget som målat verken var Ernst Billgren från 1980-talet. I utställning-ens verk återvänder han till ett visuellt språk från decennier tillbaka och även till sina tidigare ut-ställningar i Finland.

Billgren arbetar mångsidigt som såväl bildkonstnär, bildhuggare, författare och scenograf i Sverige. I Finland är han även känd för sitt projekt att illustrera Fänrik Stål och för Kohtauspaikat-skulpturhelheten. Förutom sitt måleri hör också möbler, scenografi och filmer till Billgrens visuella repertoar. Billgrens verk finns i många betydande nordiska museers samlingar, såsom Moderna museet, Svenska nationalmuseet och museet för nutidskonst Kiasma.

Mer information på Galerie Forsbloms hemsida.

Galerie Forsblom
Lönnrotinkatu 5 / Yrjönkatu 22
00120 Helsingfors

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter